DOEL

SPS heeft twee doelen;

1. Het voorkomen dat de lokale bewoners van Suriname slangen doden en hierdoor zelf een groter risico lopen om gebeten te worden. Het Snake Patrol Suriname team biedt de mogelijkheid om slangen op een veilige en verantwoorde manier weg te halen bij lokale bewoners, die een melding maken van overlast of angst hebben voor deze dieren. Deze slangen krijgen de mogelijkheid om tijdelijk opgevangen en (indien nodig) verzorgd te worden. Wanneer er een gelijkwaardige melding wordt gemaakt van andere diersoorten van Suriname wordt per situatie door het team beoordeeld of zij deze vraag kunnen oppakken

2. De bewoners en slangen van Suriname leven veilig en verantwoord samen. Het Snake Patrol Suriname team biedt educatiemogelijkheden door bijvoorbeeld workshops te organiseren waarin het vergroten van kennis, begrip en respect voor slangen centraal staat