Over SPS

Waarom is SPS nodig?

De stichting is voor zowel de veiligheid van de slangen van Suriname als de bevolking hard nodig. Wilt u weten waarom?
Lees verder

Doelstelling

De stichting heeft zich twee doelen gesteld waar naar gestreefd wordt. Wilt u weten welke doelen dit zijn?
Lees verder

Werkwijze

Om deze doelen te behalen moet er op een bepaalde wijze gewerkt worden. Daarnaast wordt er een beeld geschetst van hoe een rescue bij het SPS-team ongeveer verloopt. Wilt u weten hoe het team te werk gaat?
Lees verder

HET TEAM

Het SPS-team bestaat momenteel uit vrijwilligers, allen met passie, enthousiasme en ervaring omtrent slangen. Zij streven ook allemaal naar hetzelfde doel. Wilt u kennis maken met het team?
Lees verder