DONEREN

Stichting Snake Patrol Suriname is een non-profitorganisatie en daarmee afhankelijk van giften en donaties. Ook u kunt een handje helpen door elk gewenst bedrag te doneren op ons zakelijke rekeningnummer, o.v.v. “Donatie”.NL12ABNA0887177379