Heeft u vragen, tips of zoekt u bepaalde informatie? Aarzel niet om contact met ons op te nemen! Wij doen ons best om u zo snel mogelijk antwoord te geven.

Kom langs

Wanneer de Snake Shelter klaar is voor bezoek bent u van harte welkom!

Paramaribo Zoo

KVK-nummer

74892637

Contact ons

Stel uw vraag via de mail en wij doen ons best om zo snel mogelijk antwoord te geven.

snakepatrolsuriname@hotmail.com

Bel ons

Stel uw vraag via de telefoon en we helpen u graag verder.

+597 841 88 22

Bankgegevens

NL12ABNA0887177379

ANBI

SPS is momenteel bezig met het aanvragen van een ANBI status (algemeen nut beogende instelling). Een instelling kan alleen ANBI zijn, als ze zich nagenoeg inzet geheel inzet voor het algemeen belang. Een ANBI heeft belastingvoordelen, zoals:

 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasing voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
 • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energie belasting
 • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan ANBI
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten-of venootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van de periodieke giften moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
 • Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.

Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl/ANBI

Bestuursamenstelling

Beloningsbeleid

Hoofdlijnen beleidsplan

Voorzitter: Fenne van Esseveldt
Secretaris: Dick Lock
Penningmeester: Marlie van Esseveldt

Gemaakt onkosten worden, aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken, vergoed. Ook mogen bestuurders vacatiegeld ontvangen dat niet ovenmatig is (bijvoorbeeld vergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen). Het beloningsbeleid is inzichtelijk één jaar na goedkeuring van het ANBI (streefdatum februari 2022).

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
a. subsidies en andere bijdragen;
b. schenkingen, erfstellingen en legaten;
c. alle andere verkrijgingen en baten.

Dit vermogen zal worden besteed aan:

 • Vergoeden onkosten
 • Aanschaffen materialen
 • Merchandise
 • Marketing
 • Project (Snake Shelter)
 • Educatie
 • Onderzoek

RSIN nummer: 861424256